Komunikat z dnia 2012-10-02

W dniu 2 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków energetycznych 5 i 6 Elektrowni Opole i przekazał tę sprawę do ponownego rozpoznania WSA. W zakwestionowanym wyroku WSA uprzednio uchylił rozstrzygnięcia organów obu instancji w przedmiocie tzw. decyzji środowiskowej i orzekł o wstrzymaniu jej wykonania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia NSA przychylił się do zarzutów pełnomocników procesowych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) – prawników z Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni – wskazując przede wszystkim na naruszenie przez WSA prawa materialnego.

Orzeczenie NSA, choć nie kończy sprawy sądowo-administracyjnej, ma niezwykle istotne znaczenie dla kontynuowania przedsięwzięcia przez inwestora (PGE GiEK). Rozbudowa opolskiej elektrowni to jedna z ważniejszych inwestycji służących umocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Niewątpliwie realizacja planowanej inwestycji przyczyni się również do wzmocnienia potencjału wytwórczego Polskiej Grupy Energetycznej, zaś nowe bloki w Elektrowni Opole (2×900 MW) spełnią normy z zakresu ochrony środowiska.

wróć