Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 29 lutego zatwierdziła prospekt spółki ARCHICOM SA

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 29 lutego zatwierdziła prospekt spółki ARCHICOM SA. Prof. Wierzbowski i Partnerzy przygotowali prospekt i reprezentowali wnioskodawców przed Komisją.

wróć