Komentarz dr Pawła Nowickiego dotyczący konkurencyjności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

W dzienniku „Gazeta Prawna” (wydanie z dnia 15 kwietnia 2020 r.) ukazał się artykuł Sławomira Wikariaka dotyczący konkurencyjności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w którym głos w sprawie zabrał dr Paweł Nowicki kierujący praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Europejskiego, Pomocy Publicznej i Funduszy Unijnych w naszej Kancelarii.
Artykuł dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://forsal.pl/artykuly/1469262,konkurencyjnosc-w-wielu-przetargach-wystarczylby-e-mail.html

wróć