Kolejny sukces Działu Podatkowego Kancelarii

Dzięki staraniom Działu Podatkowego Kancelarii kierowanego przez doradcę podatkowego Łukasza Adamczyka udało się uzyskać dla kolejnego klienta Kancelarii kolejny zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych przekraczający w kwocie przekraczającej ogółem milion złotych. Tym razem korzyść uzyskana przez klienta była tym większa, że kwota zwracanego podatku została powiększona o ponad kilkaset tysięcy złotych należnych odsetek, które zostały naliczone od dnia pobrania podatku. Uzyskany zwrot pokazuje, że istnieją realne szanse na odzyskanie przez podatników podatku od czynności cywilnoprawnych od aportów wnoszonych do spółek prawa handlowego ze względu na niezgodność prawa krajowego z prawem unijnym.

Działowi Podatkowemu Kancelarii udało się także ostatnio uzyskać precedensowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uznał, że ze względu na zastosowanie prawa unijnego przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok ten jest bardzo istotny, gdyż tego rodzaju przekształcenia są bardzo często dokonywane w ramach restrukturyzacji realizowanych przez przedsiębiorców oraz, jak dotąd, wyroki sądów administracyjnych w podobnych sprawach były niekorzystne.

Pobierz: artykuł z Gazety Prawnej na temat ww. wyroku

wróć