Kolejny felieton w Parkiecie

Parkiet opublikował kolejny felieton dr Joanny Róg Dyrda i Marka Wierzbowskiego poświęcony odpowiedzialności zarządów za wykonanie obowiązków informacyjnych. W przypadku zarządów wieloosobowych problemem jest kto z członków zarządu ponosi odpowiedzialność. Decydującą rolę winny tu odgrywać przepisy statutowe lub regulamin zarządu.

wróć