Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Jest to 6te wydanie Komentarza do Kpa pod redakcją długoletniego prezesa NSA prof. Romana Hausera i prof. Marka Wierzbowskiego. Siódme wydanie jest w końcowym okresie prac wydawniczych.