Katarzyna Wojciechowska

radca prawny, associate
k.wojciechowska@wierzbowski.com 022 312 41 10

Katarzyna Wojciechowska

radca prawny, associate

Katarzyna Wojciechowska, radca prawny, associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; uzyskała też tytuł zawodowy magistra inżyniera ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Mecenas Katarzyna Wojciechowska specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. W Kancelarii reprezentuje klientów w sporach zaistniałych w związku z nieważnością lub bezskutecznością umów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystent sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu.