Karol Stypczyński

k.stypczynski@wierzbowski.com 022 312 41 10

Karol Stypczyński

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2017 roku adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Karol Stypczyński doświadczenie zawodowe zdobywał od 2013 r. głównie w warszawskich kancelariach indywidualnych i spółkach, najpierw jako aplikant adwokacki, a następnie jako adwokat. W dotychczasowej pracy skupiał się przede wszystkim na sporach sądowych w ramach różnych dziedzin prawa (przede wszystkim prawo cywilne, gospodarcze, rodzinne) reprezentując klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Brał również udział w przygotowywaniu audytów prawnych typu due diligence nieruchomości i spółek prawa handlowego oraz świadczył pomoc prawną w siedzibie klientów kancelarii (spółek prawa handlowego i spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowej).