Kancelaria po raz kolejny pełniła funkcję partnera organizowanego przez Stowarzyszenie Spółek Giełdowych V Forum Sporów Korporacyjnych

Kancelaria po raz kolejny pełniła funkcję partnera organizowanego przez Stowarzyszenie Spółek Giełdowych V Forum Sporów Korporacyjnych, które odbyło się 29 września 2015 roku na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym roku motywem przewodnim Forum był „Podział władzy i odpowiedzialności pomiędzy interesariuszy spółki”. W toczonych w trakcie Forum debatach prawnicy Kancelarii wzięli swój udział merytoryczny. W szczególności, Mec. Anna Krysiak analizowała tematykę „Czy polskim spółkom publicznym grożą pozwy zbiorowe akcjonariuszy”, Mec. Marcin Marczuk uczestniczył w debacie dotyczącej „Roli rady nadzorczej a informacje o spółce” oraz w debacie omawiającej sposoby ochrony przed niekorzystnymi transakcjami spółki z podmiotami powiązanymi. Prof. Michał Królikowski odnosił się natomiast w swojej części prelekcji do tematu „Procedury restrukturyzacyjnej na podstawie nowego prawa restrukturyzacyjnego”.

wróć