Justyna Ochmańska

associate
j.ochmanska@wierzbowski.com 022 312 41 10

Justyna Ochmańska

associate

Justyna Ochmańska, associate, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w czasie studiów prawniczych, praktykując w postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych oraz denominowanych do waluty obcej, z uwzględnieniem sporów w sprawach konsumenckich.