Joanna Rewkowska

associate partner
j.rewkowska@wierzbowski.com 022 312 41 10

Joanna Rewkowska

associate partner

Joanna Rewkowska, associate partner kancelarii, jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem obejmującym przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo w zakresie inwestycji, prawa ochrony środowiska i nieruchomościowych. Wspólnie z mec. Wojciechem Jacyno kieruje praktyką Kancelarii w zakresie nieruchomości, prowadzi również praktykę w zakresie ochrony środowiska.

Mecenas Rewkowska specjalizuje się w doradztwie z zakresu przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego, począwszy od zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, nabywaniem nieruchomości, kontraktami budowlanymi, zamówieniami publicznymi oraz środowiskowymi aspektami realizacji inwestycji. Prowadzi sprawy przed organami administracji i sądami administracyjnymi oraz reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. W ramach praktyki doradza Klientom z branż energetycznej, chemicznej, infrastrukturalnej i deweloperom inwestującym w obiekty komercyjne i mieszkaniowe.

Jest współautorką publikacji Proces inwestycji budowlanych (Wolters Kluwer, 2015) oraz komentarza do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… (C.H.Beck, 2017).

Mecenas Rewkowska włada językiem angielskim.