Joanna Rewkowska

Of counsel
j.rewkowska@wierzbowski.com 022 312 41 10

Joanna Rewkowska

Of counsel

Joanna Rewkowska, of counsel kancelarii, jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem obejmującym przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo w zakresie inwestycji, prawa ochrony środowiska i nieruchomościowych. Prowadzi praktykę w zakresie nieruchomości, oraz w zakresie ochrony środowiska.

Mecenas Rewkowska specjalizuje się w doradztwie z zakresu przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego, począwszy od zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, nabywaniem nieruchomości, kontraktami budowlanymi, zamówieniami publicznymi oraz środowiskowymi aspektami realizacji inwestycji. Prowadzi sprawy przed organami administracji i sądami administracyjnymi oraz reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. W ramach praktyki doradza Klientom z branż energetycznej, chemicznej, infrastrukturalnej i deweloperom inwestującym w obiekty komercyjne i mieszkaniowe.

Jest współautorką publikacji Proces inwestycji budowlanych (Wolters Kluwer, 2015) oraz Komentarza do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… (C.H.Beck, dwa wydania).

Mecenas Rewkowska włada językiem angielskim.