Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczącym skarżonej przez sąsiada decyzji w procesie inwestycyjnym

Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała inwestora w postępowaniu przed WSA wszczętym na skutek zaskarżenia przez sąsiada korzystnej dla inwestora decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sąd administracyjny podzielił argumenty wskazane w odpowiedzi na skargę i oddalił skargę sąsiada, wskazując, że decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji zatwierdzającej projekt budowlany jest prawidłowa.

wróć