Joanna Kowalewska

associate, adwokat
j.kowalewska@wierzbowski.com 022 312 41 10

Joanna Kowalewska

associate, adwokat

Joanna Kowalewska, associate, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym. Posiada kilkuletnie doświadczenie zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych. Podczas studiów doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Studenckiej Poradni Prawnej, sądach, kancelariach prawnych oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Jest autorką rozdziałów w monografiach prawniczych z zakresu prawa konstytucyjnego,
ustrojów państw współczesnych. Włada językiem angielskim.