Jarosław Jóźwiak

of counsel
j.jozwiak@wierzbowski.com 022 312 41 10

Jarosław Jóźwiak

of counsel

Jarosław Jóźwiak, of counsel. Jest prawnikiem specjalizującym się w problemach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i administracji publicznej.

Były zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, wcześniej związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Współtworzył najważniejsze akty ustrojowe m.st. Warszawy oraz zbudował system nadzoru prawnego nad dzielnicami. Bezpośrednio nadzorował radców prawnych prowadzących kilkaset spraw rocznie w imieniu miasta o łącznej wartości przedmiotu spotu kilkuset milionów złotych.

Współtwórca „małej” ustawy reprywatyzacyjnej, reprezentował wielokrotnie miasto przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Trybunałem Konstytucyjnym.