Habilitacja dla mec. Pawła Nowickiego

Uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mec. Pawłowi Nowickiemu, kierującemu Praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Europejskiego, Pomocy Publicznej i Funduszy Unijnych w kancelarii, został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Zarówno rozprawa habilitacyjna nt. „Aksjologia prawa zamówień publicznych – pomiędzy efektywnością ekonomiczną a instrumentalizacją” (Toruń 2019), jak i dorobek naukowy dr hab. Pawła Nowickiego zostały wysoko ocenione przez recenzentów. Poniżej link do książki:

https://wydawnictwo.tnoik.torun.pl/produkt/aksjologia-prawa-zamowien-publicznych/

wróć