Drugie, zaktualizowane i poszerzone wydanie Komentarza do Ustawy o obligacjach pod redakcją Prof. Marka Wierzbowskiego już w sprzedaży

Ukazało się drugie, zaktualizowane i poszerzone, wydanie Komentarza do Ustawy o obligacjach o pod redakcją m.in. Prof. Marka Wierzbowskiego (wydawnictwo C.H.Beck w serii komentarze Becka). Jest to pierwsza publikacja szczegółowo omawiająca nie tylko ustawę o obligacjach, ale także zmiany wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która była odpowiedzią na tzw. aferę GetBack.

Nowe, 2. wydanie Komentarza zawiera praktyczne omówienie wskazanych regulacji i odnosi się do dorobku doktryny i judykatury, w tym zawiera najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów nadzoru.

W gronie autorów znaleźli się eksperci w dziedzinie prawa rynku kapitałowego, w tym przede wszystkim praktykujący prawnicy, aktualni i byli pracownicy organu nadzoru oraz pracownicy akademiccy z czołowych wydziałów prawa.

Oprócz prof. Marka Wierzbowskiego, redaktora naukowego Komentarza, w gronie autorów znaleźli się: mec. Sławomir Jakszuk, Partner Kancelarii, dr Joanna Róg-Dyrda, mec. Klaudia Brzezińska – Jaromin i mec. Katarzyna Krzykwa z zespołu prawa rynku kapitałowego.

wróć