Drugie wydanie publikacji MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne.

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazało się drugie wydanie publikacji MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne.

Celem publikacji jest jest kompleksowe, przystępne i przejrzyste przedstawienie zagadnień wszczęcia, przebiegu oraz zakończenia postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Poruszono w niej m. in. zagadnienia:
– postępowania przed organem administracji z możliwością zaskarżenia decyzji administracyjnej drogą odwołania,
– złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz
– zaskarżenia tego wyroku drogą złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
– przymusowego wykonania decyzji administracyjnej, czyli egzekucji administracyjnej.

Redaktorem naukowym publikacji jest prof. Marek Wierzbowski, a wśród współautorów znajdują się prawnicy Kancelarii: Agata Broniewska-Kłosińska, adw. Klaudia Brzezińska-Jaromin, r. pr. Aleksander Bulski, r. pr. Wojciech Jacyno, Kinga Jaskulak, Stanisław Radowicki, LL.M., r. pr. Joanna Rewkowska, adw. Dr Mariusz Rypina, a także pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędziowie Sądy Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz adwokaci i radcowie prawni specjalizujący się w problematyce prawa i postępowania administracyjnego.

wróć