dr Joanna Róg-Dyrda

senior associate
j.rog@wierzbowski.com 022 312 41 10

dr Joanna Róg-Dyrda

senior associate

Dr Joanna Róg-Dyrda, Senior associate, radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca na WPiA UW. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration.

Na podstawie pracy „Nadzór administracji państwowej nad obrotem pierwotnym akcjami” obronionej z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa handlowego i administracyjnego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych i zagadnień korporacyjnych. Dr Joanna Róg-Dyrda ma doświadczenie w przygotowaniu ofert prywatnych i publicznych akcji, emisjach obligacji, transakcjach M&A, bieżącym doradztwie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji, w szczególności przed KNF. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, m.in. komentarza do prawa rynków kapitałowych pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy, komentarza do ustawy o obligacjach pod red. M. Wierzbowskiego oraz podręcznika Prawo administracyjne pod red. M. Wierzbowskiego.