Doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych

25 czerwca odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych, któremu przewodniczył jednomyślnie wybrany na funkcje przewodniczącego prof. Marek Wierzbowski.

wróć