Doradztwo prawne Kancelarii przy zatwierdzeniu prospektu Skotan S.A.

Zespół rynków kapitałowych i M&A naszej Kancelarii pod nadzorem mec. Sławomira Jakszuka doradzał i reprezentował spółkę Skotan S.A. w procesie zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu UE na rzecz odbudowy, sporządzonego w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D. KNF wydała decyzję w przedmiocie zatwierdzenia w dniu 4 kwietnia 2022 r. Zgodnie z naszą wiedzą jest to pierwszy zatwierdzony przez KNF prospekt, sporządzony na podstawie przepisów mających na celu wsparcie odbudowy rynków po kryzysie związanym z COVID-19.

wróć