Doradztwo PKN ORLEN S.A w procesie sprzedaży pakietu 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Transport

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni doradzała PKN ORLEN S.A. w procesie sprzedaży posiadanego przez PKN ORLEN S.A. pakietu 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Transport S.A.

Zakres usług Kancelarii obejmował szerokie spektrum czynności prawnych niezbędnych do finalizacji transakcji w szczególności: (I) bieżącą analizę, pod kątem prawnym, ryzyk związanych z realizacją procesów transakcyjnych oraz przygotowanie sposobów ich eliminacji; (II) współpracę z doradcą finansowym, (III) przygotowaniu spółek, do badania due diligence oraz nadzór nad tym procesem pod kątem prawnym, (IV) opracowanie i negocjowanie umowy sprzedaży; (v) doradztwo prawne i aktywny udział w procesie negocjacji warunków umowy transportowej z inwestorami, (VI) realizację innych zadań o charakterze prawnym koniecznych z punktu widzenia kompletności i osiągnięcia sukcesu transakcji.

wróć