Dominika Jakuszewska

junior associate
d.jakuszewska@wierzbowski.com 022 312 41 10

Dominika Jakuszewska

junior associate

Dominika Jakuszewska, junior associate, aplikantka adwokacka Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz programów wymiany studenckiej na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Należy do zespołu prowadzącego praktykę w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów, transportu kolejowego i energetyki.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Opolu i Warszawie. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Włada biegle językiem angielskim oraz francuskim.