Doktorat mecenas Joanny Róg

W poniedziałek Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień doktora nauk prawnych mec. Joannie Róg senior associate naszej Kancelarii na podstawie pracy Nadzór administracji państwowej nad obrotem pierwotnym akcjami. Rada nadając stopień oceniła rozprawę jako wyróżniającą. Promotorem był Prof. Marek Wierzbowski.

wróć