Aktualności

16.01.2013

Pomoc publiczna

W dniu 19 grudnia 2012 r. Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie C-49/2008 – Pomoc restrukturyzacyjna dla PZL Dębica...
08.10.2012

2012 – wrzesień, październik

5 października prof. Wierzbowski będzie jednym z mówców na konferencji Rynek Obligacji w Polsce.
02.10.2012

Komunikat z dnia 2012-10-02

W dniu 2 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 12 stycznia 2012 r.
12.05.2012

Artykuł w Rzeczpospolitej z dn. 11 maja 2012 r.

W dniu 11 maja 2012 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł współautorstwa prawnika naszej Kancelarii, dr Aleksandry Paczkowskiej-Tomaszewskiej...
12.05.2012

Komentarz do Prawa Rynku Kapitałowego

Ukazał się Komentarz do Prawa Rynku Kapitałowego pod redakcją m. in. Prof. Marka Wierzbowskiego, opublikowany przez wydawnictwo CH.Beck w serii duże komentarze.
07.03.2012

Nasza Firma na III Kongresie Prawników S

Nasza firma bierze udział w III Kongresie Prawników Spółek Giełdowych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych skupiające spółki notowane na giełdzie.
07.03.2012

Nasza firma na Polskim Kongresie Gospodarczym

Polski Kongres Gospodarczy ma miejsce w Warszawie w dniach 6 – 8 marca. Nasza Firma została zaproszona do udziału w nim; organizujemy dyskusję panelową z udziałem wybitnych specjalistów...
30.11.2011

Ogłoszenie

Z przyjemnością informujemy, że do grona prawników prawa konkurencji Kancelarii dołączyli nowi członkowie naszego zespołu.
06.10.2011

Sukces Mec. Łukasza Adamczyka

Łukasz Adamczyk, uznany doradca podatkowy, wygrał w sądzie administracyjnym dwie, precedensowe sprawy dotyczące zwrotu nienależnie zapłaconego podatku od czynności cywilno prawnych od wkładów kapitałowych.
06.10.2011

Nowe wydania podręczników

Ukazało się 10. wydanie podręcznika „Prawo administracyjne” pod redakcją prof. M. Wierzbowskiego i kolejne wydanie podręcznika „Prawo gospodarcze” pod redakcją prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz i prof. M. Wierzbowskiego.
06.10.2011

Sąd arbitrażowy przy KNF

Przewodniczący KNF powołał od dnia 1 października prof. Marka Wierzbowskiego do grona arbitrów przy sądzie arbitrażowym przy Komisji Nadzoru Finansowego.
06.10.2011

Prof. Wierzbowski ponownie w Radzie Giełdy

Walne Zgromadzenie GPW ponownie wybrało prof. Marka Wierzbowskiego do Rady Giełdy, gdzie objął funkcję vice – przewodniczącego.