Agata Broniewska – Kłosińska

senior associate Kancelarii
a.broniewska@wierzbowski.com 022 312 41 10

Agata Broniewska – Kłosińska

senior associate Kancelarii

Agata Broniewska – Kłosińska, senior associate Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawnoadministracyjnych regulacjach dotyczących realizacji inwestycji na nieruchomościach oraz problematyce prawa ochrony środowiska, w szczególności uzyskiwania pozwoleń na emisje dla podmiotów z sektora energetycznego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się także na prawie ochrony zabytków nieruchomych. Brała udział w przygotowaniu analiz stanu prawnego nieruchomości, prowadząc analizę tytułów prawnych do nieruchomości, zgodności lokalizacji inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prawidłowości decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym. Uczestniczy również w doradztwie z zakresu spraw z pogranicza prawa cywilnego rzeczowego i administracyjnego. Zna bardzo dobrze język angielski oraz język hiszpański.