Adwokat Mariusz Rypina doktorem nauk prawych

Dzisiaj Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego nadała mec. Mariuszowi Rypinie stopień doktora nauk prawnych. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. Czesław Martysz (dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, były prorektor) i prof. Agnieszka Żywicka (profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego).

Serdecznie gratulujemy Doktorowi!

wróć