Adw. Anna Krysiak, Mariusz Rypina i Prof. Wierzbowski, z sukcesem reprezentowali zarządcę infrastruktury kolejowej w precedensowym postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, przełamując wcześniejszą linię orzeczniczą sądów powszechnych

Prof. Marek Wierzbowski, Mec. Anna Krysiak i Mec. Mariusz Rypina reprezentowali pozwanego zarządcę infrastruktury kolejowej przed sądem II instancji w sprawie roszczeń powoda dotyczących konstrukcji wbudowanych w obiekty mostowe na liniach kolejowych. Sąd Apelacyjny podzielił argumenty podnoszone przez pełnomocników z naszej Kancelarii, że objęte przedmiotem sporu konstrukcje, jako będące przęsłami mostowymi na stałe wbudowanymi w linie kolejowe, nie mogą stanowić odrębnego przedmiotu obrotu. Sąd Apelacyjny zmienił niekorzystny dla zarządcy wyrok sądu I instancji i oddalił powództwo. Tym samym, prawnikom z naszej Kancelarii udało się odwrócić niekorzystny dla klienta trend orzeczniczy.

wróć